Home

SVH SOciale hygiene Slijters

p
Examenduur: 40 minuten
Aantal vragen: 40
Cesuur: 29 punten
Hulpmiddelen: pen en kladpapier
Vorm: flextoets
Prijs: vanaf € 143,99
Vanuit thuis

Uw examen boeken

}
Tot 1 dag van tevoren

Omboeken naar een andere datum

l
Op een moment naar keuze

Examen maken

Binnen 10 werkdagen

Uitslag

2 dagen na examen

Enquête

Z
Binnen 10 werkdagen

SVH diploma Sociale Hygiëne

Voor wie?
Ben je ondernemer, manager, leidinggevende of medewerker in een slijterij? Dan ben je verplicht je te houden aan de Drank- en Horecawet. Dit betekent dat je leidinggevende of jijzelf in het bezit moet zijn van de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne. Daarnaast is inschrijving in het Register noodzakelijk, omdat werkgevers en overheidsinstanties zo kunnen controleren of je beschikt over voldoende kennis van en inzicht in sociale hygiëne. Wanneer je bent geslaagd voor het SVH examen Sociale Hygiëne kan je je inschrijven in het register. Je ontvangt dan bij je SVH Diploma Sociale Hygiëne direct de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. 

Omschrijving
Soort examen: 
Het SVH examen Sociale Hygiëne Slijters is een digitaal examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Je bent geslaagd als je minimaal 29 vragen goed hebt beantwoord. In het examen worden vragen gesteld over onder andere (de werking van) alcohol, drugs, gokken, het gastvrijheidsconcept, wet- en regelgeving in de horeca, het sociaal-hygiënisch beleid en arbeidsomstandigheden.
Duur: het examen duurt 40 minuten.
Talen: het examen voor Slijters wordt alleen in het Nederlands aangeboden.
Prijs: € 143,99 incl. btw.
Let op! In deze prijs zijn de volgende onderdelen inbegrepen:
1) Examen Sociale Hygiëne Slijters;
2) SVH Diploma Sociale Hygiëne;
3) SVH Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne;

Voorbereiden
Wil je goed voorbereid aan je SVH examen Sociale Hygiëne Slijters beginnen? Je hebt de volgende mogelijkheden:
Opleiding volgen: Vind je het fijn om een cursus te volgen samen met anderen onder de begeleiding van een docent? Boek dan een opleiding Sociale Hygiëne bij één van de door de SVH erkende opleiders. De lijst met opleiders vind je hier.
Zelf aan de slag: SVH biedt een theorieboek en examentrainingboek aan via de website. De 5 oefenexamens in het examentrainingboek geven een goed beeld van het examen dat je uiteindelijk bij ons zult komen maken. Zo weet je zeker dat je goed voorbereid bent.
Het examen Sociale Hygiëne is gebaseerd op eindtermen. Ook dit document kun je downloaden op de website van SVH.

Wij wensen je veel succes met je voorbereiding voor je SVH examen en zien je graag voor het examen.

Dyslexie
Heb je dyslexie? Stuur dan je dyslexieverklaring naar ons op voordat je examen hebt geboekt. Alleen dan is het mogelijk extra examentijd (15 minuten) te krijgen. Als er al examen geboekt is, kan er geen extra tijd meer gegeven worden. Let op: de dyslexieverklaring dient van een terzake deskundig arts, psycholoog of orthopedagoog te zijn.
Je kunt je verklaring opsturen naar het e-mailadres: info@mijnsocialehygiene.nl.

Downloads
Download het Reglement MSH:

Reglement Mijn Sociale Hygiëne

Documenten

Op deze pagina staan alle te downloaden documenten van Mijn Sociale Hygiëne.

Opleidingen

Boek een opleiding Sociale Hygiëne bij één van de door de SVH erkende opleiders.

Leermiddelen

Boek een opleiding Sociale Hygiëne bij één van de door de SVH erkende opleiders.